Ustawienia profilu

W ustawieniach profilu można miedzy innymi zmienić nazwę profilu, dodać i usunąć powiązane kluczyki, powiązać różne konta (na przykład Volvo ID), aktywować blokadę ekranu oraz usunąć aktywny profil.

Aktywowanie blokady ekranu

Gdy blokada ekranu jest aktywna, aby użyć aktywnego profilu, trzeba wprowadzić hasło.

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać opcję Blokada ekranu.
Wybrać typ blokady ekranu, a następnie aktywować ją.
Blokada ekranu będzie pojawiać się na wyświetlaczu centralnym po przełączeniu profilu z użyciem hasła i po każdym ponownym uruchomieniu systemu.

Usuwanie profilu

Ustawienia zapisane w jednym lub w kilku profilach można usunąć tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu.

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać opcję Usuń ten profil.
Zostają usunięte informacje użytkownika oraz powiązania danego profilu.
System zostaje przestawiony w tryb wylogowany i zmienione ustawienia nie zostają zapisane w profilu.

Przyjęcie funkcji administratora

Istnieje możliwość ustawienia profilu administratora.

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać opcję Zostań administratorem.

Zaakceptowanie warunków użytkowania Internetu1

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać Warunki świadczenia usług przez Internet i postępować zgodnie z instrukcjami.

Aby móc korzystać z Internetu, trzeba w samochodzie jednokrotnie zaakceptować warunki użytkowania.

  1. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.