Zarządzanie widokami składowymi na wyświetlaczu centralnym

Widok strony głównej i widok aplikacji na wyświetlaczu centralnym zawierają widoki składowe, które można powiększać.

Powiększanie aplikacji w widoku strony głównej

Powiększanie aplikacji:

Nacisnąć żądaną aplikację. Gdy jedna aplikacja jest otwarta, pozostałe aplikacje zostają tymczasowo ukryte.

Otwarta aplikacja oferuje dostęp do swoich podstawowych funkcji.

Zamykanie aplikacji:
Krótko nacisnąć przycisk strony głównej poniżej wyświetlacza centralnego.

Powiększanie widoku składowego w widoku aplikacji

Powiększanie widoku składowego:
Wcisnąć iCup-2037-Drop down menu symbol.
Widok składowy zostaje powiększony i oferuje dostęp do dalszych aplikacji.
Zamykanie powiększonego widoku składowego:
Widok składowy można zamknąć na dwa sposoby.
  • Wcisnąć P6-XC40BEV-Arrow up.
  • Nacisnąć krótko przycisk strony głównej u dołu wyświetlacza centralnego.
iCup-2037- Overview of center display
Przycisk strony głównej wyświetlacza centralnego.

Zawsze istnieje możliwość powrotu do widoku strony głównej poprzez naciśnięcie przycisku strony głównej.