Program serwisowy Volvo

Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów".

Volvo zaleca powierzenie wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Stacje obsługi Volvo dysponują odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, dokumentacją techniczną i wyposażeniem, dzięki czemu praca może zostać wykonana na najwyższym poziomie.

 Ważne

Aby utrzymać ważność gwarancji firmy Volvo, należy zapoznać się z treścią i przestrzegać zaleceń zawartych w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów".

Przeglądy serwisowe i naprawy

Samochód należy poddawać regularnym przeglądom serwisowym. Przestrzegać terminów przeglądów zalecanych przez firmę Volvo.

Jeśli wymagany jest przegląd i naprawa, prace może wykonać wyłącznie autoryzowana stacja obsługi Volvo.

 Ostrzeżenie

Nie wolno samodzielnie wykonywać żadnych napraw tego pojazdu. Przewody i/lub podzespoły elektryczne, które uległy odłączeniu, mogą być naprawiane wyłącznie przez autoryzowaną stację obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Czy to było pomocne?