Zapisywanie w pamięci pozycji fotela i lusterek zewnętrznych

Pozycję fotela regulowanego elektrycznie* i lusterek zewnętrznych można przypisać do przycisków pamięci.

Przyciski pamięci umożliwiają zapisanie dwóch różnych pozycji fotela regulowanego elektrycznie* i lusterek zewnętrznych. Przyciski te znajdują się po wewnętrznej stronie jednych lub obu drzwi przednich*.

P6-CMA-seat position memory buttons
  1. P5-Icon red circle 1Przycisk M do zapisywania ustawień.
  2. P5-Icon red circle 2Przycisk pamięci.
  3. P5-Icon red circle 3Przycisk pamięci.

Zapisywanie pozycji w pamięci

Wyregulować w żądany sposób ustawienie fotela i zewnętrznych lusterek wstecznych.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk M. Lampka w przycisku zapali się.
W ciągu trzech sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 lub 2.
Po zapisaniu ustawień pod wybranym przyciskiem pamięci rozlega się sygnał dźwiękowy i lampka kontrolna w przycisku M gaśnie.

Jeśli w ciągu trzech sekund nie zostanie wciśnięty żaden z przycisków pamięci, lampka w przycisku M zgaśnie i nie zostaną zapisane żadne ustawienia.

Pozycja fotela lub lusterek zewnętrznych musi zostać zmieniona, aby można było zaprogramować nową pamięć.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.