Korzystanie z Apple®CarPlay®*

Aby można było korzystać z CarPlay1, w telefonie iPhone®2 musi być aktywna funkcja sterowania głosowego Siri®. Aby mogły działać wszystkie funkcje, urządzenie potrzebuje także połączenia z Internetem.

Podłączanie telefonu iPhone i uruchamianie CarPlay

 Uwaga

CarPlay można używać tylko wtedy, gdy w samochodzie wyłączona jest funkcja Bluetooth. Dlatego telefon lub odtwarzacz multimedialny podłączony do samochodu przez Bluetooth nie będzie dostępny, gdy aktywna jest funkcja CarPlay.
Podłączyć telefon iPhone obsługujący CarPlay do portu USB z białą ramką3. Jeśli w telefonie korzystano już wcześniej z CarPlay, aplikacja CarPlay zostanie uruchomiona automatycznie.
Jeśli telefon jest podłączany po raz pierwszy, należy przeczytać i wyrazić zgodę na warunki połączenia.
Aplikacja CarPlay zostaje uruchomiona i zostają wyświetlone kompatybilne aplikacje.
Nacisnąć żądaną aplikację.
Aplikacja zostaje uruchomiona.

Gdy zostanie uruchomiona inna aplikacja, wtedy aplikacja CarPlay pozostaje uruchomiona w tle. Aby ponownie wyświetlić CarPlay, nacisnąć aplikację CarPlay w widoku aplikacji.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dostępność może zależeć od rynku.
  3. 2 Apple, CarPlay, iPhone i Siri są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
  4. 3 Wymagany jest przewód z końcówkami USB-C i Lightning.