Automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy

Gdy samochód rozpocznie jazdę, zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika zostają automatycznie zablokowane ze względów bezpieczeństwa.

Gdy aktywne jest automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy, drzwi nadal można otworzyć od środka. Zależnie od ustawień zamków można odblokować zamki wszystkich drzwi albo tylko zamek drzwi, które mają zostać otwarte.

 Uwaga

Aby uniemożliwić otwarcie drzwi tylnych od wewnątrz, trzeba użyć blokady tylnych drzwi.

 Uwaga

Ze względów bezpieczeństwa w razie kolizji odblokowywane są zamki wszystkich drzwi. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy dojdzie do zadziałania któregoś z układów bezpieczeństwa.

Czy to było pomocne?