Całkowita blokada zamków*

Całkowita blokada zamków oznacza, że gdy samochód zostanie zablokowany od zewnątrz, zostają wyłączone wszystkie klamki do otwierania. Do czasu ponownego odblokowania zamków samochodu nie można wtedy otworzyć za pomocą żadnej z klamek wewnętrznych i zewnętrznych.

 Ostrzeżenie

Nie blokować zamków samochodu od zewnątrz, jeśli w jego wnętrzu pozostaje jakaś osoba. Całkowita blokada zamków oznacza, że samochodu nie można odblokować ani otworzyć od wewnątrz.

Całkowita blokada zamków jest aktywowana podczas blokowania samochodu za pomocą przycisku kluczyka lub funkcji zablokowania bezkluczykowego* po upływie ok. 10 sekund od zablokowania drzwi. Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm zostanie rozbrojony.

Po włączeniu całkowitej blokady zamków, samochód można odblokować wyłącznie za pomocą kluczyka, funkcji odblokowania bezkluczykowego* lub aplikacji Volvo Cars*.

Lewe przednie drzwi można również odblokować przy użyciu kluczyka mechanicznego. Jeśli zamki samochodu zostaną odblokowane za pomocą kluczyka mechanicznego, włączy się autoalarm.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.