Ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości i fotoradarach z systemu informacji o znakach drogowych*

System informacji o znakach drogowych obejmuje również funkcje, które mogą ostrzegać kierowcę o przekroczeniu limitu prędkości albo o fotoradarach1.

Funkcja ta jest dostępna na niektórych rynkach.

Ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości

Px-2037-iCup-Speed limit symbol

Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jest pokazywane na wyświetlaczu kierowcy za pomocą symbolu2, który miga w razie jej przekroczenia o 5 km/h(3 mph).

Jeśli prędkość nie zostanie zredukowana, ostrzeżenie to zostaje powtórzone jeden raz po upływie około 30 sekund.

Kolejne ostrzeżenia będą następnie pokazywane, jeśli prędkość zostanie zredukowana w przedziale do 5 km/h(3 mph) poniżej obowiązującego ograniczenia. Nowe ostrzeżenie może także pojawić się, jeśli samochód wjedzie w obszar obowiązywania nowego ograniczenia prędkości.

Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości pojawia się zawsze wtedy, gdy zostanie przekroczone ograniczenie prędkości w powiązaniu z informacją o fotoradarach.1

Ostrzeżenie o fotoradarze

VCC-2304-speed camera warning

Samochody wyposażone w funkcję informacji o znakach drogowych i dane mapy1 mogą podawać na wyświetlaczu kierowcy informacje o zbliżających się fotoradarach, pod warunkiem, że mapa nawigacyjna dla aktualnego obszaru zawiera informacje o fotoradarach.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Informacje o fotoradarach na mapie nawigacji nie są dostępne na wszystkich rynkach/obszarach.
  3. 2 Znaki drogowe są dostosowane do rynku – ilustracja przedstawia jedynie przykładowy znak.