Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości

Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy obracaniu kierownicy wzrasta, co umożliwia kierowcy lepsze wyczucie reakcji samochodu. Na autostradach układ kierowniczy jest sztywniejszy. Przy małej prędkości jazdy wysiłek wymagany do obrócenia kierownicy jest mniejszy, co ułatwia na przykład parkowanie.

Zmniejszenie siły

W rzadkich sytuacjach wspomaganie kierownicy może działać ze zmniejszoną siłą i obracanie kierownicy może wydawać się wtedy nieco trudniejsze. Może się tak zdarzyć, gdy układ wspomagania się przegrzeje i potrzebuje trochę czasu na ostygnięcie. Może do tego dojść także w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym.

Px-2037-iCup-Steering resistance symbol

W przypadku zmniejszenia siły na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Wspomaganie kierownicy chwilowo ograniczone oraz ten symbol.

Gdy wspomaganie kierownicy działa ze zmniejszoną siłą, funkcje wspomagające kierowcę i układy wspomagania kierowania nie są dostępne.

 Ostrzeżenie

Jeżeli temperatura nadmiernie wzrośnie, może zajść konieczność całkowitego wyłączenia układu wspomagania. W takiej sytuacji na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat Zatrzymaj bezpiecznie samochód Awaria wspomagania kierownicy w połączeniu z symbolem.

Zmiana poziomu oporu kierownicy

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Następnie nacisnąć Prowadzenie.
Włączanie i wyłączanie funkcji Reakcja kierownicy: sztywna.

Wybór oporu kierownicy jest możliwy tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu lub porusza się z małą prędkością po linii prostej.