Lokalizacja fotelika dziecięcego

Ważne jest umieszczenie fotelika dziecięcego w odpowiednim miejscu w samochodzie. Wybór miejsca zależy między innymi od typu fotelika oraz tego, czy poduszka powietrzna pasażera jest aktywna.
Px-20w37/46–Safety–Child seat and airbag
Nie wolno używać fotelików dla dzieci montowanych tyłem do kierunku jazdy w połączeniu z przednią poduszką powietrzną pasażera.

Foteliki dla dzieci montowane tyłem do kierunku jazdy należy zawsze mocować na tylnym siedzeniu, jeśli aktywowana jest przednia poduszka powietrzna pasażera. Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi obrażeniami ciała dziecka w razie zadziałania poduszki powietrznej podczas wypadku.

Jeśli przednia poduszka pasażera jest wyłączona, fotelik dla dzieci podróżujących tyłem do kierunku jazdy może być mocowany na przednim fotelu pasażera.

 Uwaga

Przepisy dotyczące miejsc, które mogą zajmować dzieci w samochodzie, różnią się w poszczególnych krajach. Należy sprawdzić obowiązujące przepisy.

 Ostrzeżenie

Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.

Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.

Osobom podróżującym przodem do kierunku jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie wolno zajmować przedniego fotela pasażera, gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest wyłączona.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.

 Ostrzeżenie

NIGDY nie należy używać fotelika dla dziecka skierowanego tyłem do kierunku jazdy, jeżeli PODUSZKA POWIETRZNA przed fotelem pasażera jest WŁĄCZONA. Może to prowadzić do ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA.

Naklejka poduszki powietrznej pasażera

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.

Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce powietrznej pasażera jest umieszczona jest pokazano powyżej.