Podnoszenie samochodu

Używając podnośnika, można unieść nad ziemię tylko jedno koło. Przed podniesieniem samochodu należy przeczytać wszystkie instrukcje.

 Ważne

Bardzo ważne jest, aby umieszczać podnośnik pod punktami podparcia na podwoziu. W przeciwnym razie akumulator może zostać uszkodzony.

Zalecane lub dołączona wyposażenie

 • Instrukcje dotyczące podnoszenia zakładają używanie podnośnika zalecanego lub dostarczonego1 przez Volvo.
 • Używaj wyłącznie narzędzi i wyposażenia przeznaczonych do Twojego modelu samochodu. Aby uzyskać zalecenia dotyczące narzędzi, skontaktuj się z dealerem Volvo.
 • Volvo zaleca, aby czynności nieopisane w instrukcji obsługi wykonywać w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
 • Przenośny podnośnik do okazjonalnego i ograniczonego użytkowania nadaje się tylko do krótkich i pilnych czynności, takich jak wymiana koła z przebitą oponą. W przypadku częstych lub długotrwałych czynności zaleca się używanie podnośnika warsztatowego.
 • Samochód należy podnosić tylko przy użyciu specjalnych punktów podparcia.

Inne wyposażenie do podnoszenia

 • W przypadku używania wyposażenia do podnoszenia niedostarczonego przez Volvo2 należy uważnie przeczytać instrukcje tego wyposażenia przed podniesieniem samochodu. Sprawdź, czy wyposażenie jest kompatybilne z samochodem.
 • W stosownych przypadkach należy użyć dodatkowego wyposażenia bezpieczeństwa, takie jak kobyłki i kliny pod koła.
 • W przypadku używania podnośnika warsztatowego na jego płytę należy założyć gumową osłonę, aby zabezpieczyć samochód i zapewnić jego stabilność.

 Ostrzeżenie

Bezpieczeństwo wokół samochodu

 • Jeśli wymieniasz koło w ruchu drogowym lub w jego pobliżu, dopilnuj, aby inni mogli wyraźnie dostrzec Ciebie i samochód. Włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy w widocznym i bezpiecznym miejscu oraz włóż kamizelkę odblaskową.
 • Wyznacz pasażerom bezpieczne miejsce oczekiwania z dala od samochodu i ruchu.
 • Odpowiadasz za bezpieczeństwo otoczenia samochodu, gdy jest on podniesiony. Nie pozwalaj nikomu pozostawać w samochodzie ani przebywać w jego pobliżu.

Podnoszenie samochodu

 • Nigdy nie kładź się pod samochodem ani nie pozwalaj nikomu wkładać pod niego żadnych części ciała, gdy jest podniesiony.
 • Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem ani między podnośnikiem a punktem podparcia samochodu.
 • Nie używaj wyposażenia do podnoszenia, które nosi jakiekolwiek oznaki uszkodzeń.
Przed podniesieniem samochodu:
 • Przygotuj narzędzia i części potrzebne do planowanej pracy.
 • Sprawdź, czy podnośnik jest w dobrym stanie oraz czy jego gwinty są dobrze nasmarowane i czyste.
 • Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu alarmu swojego samochodu, zmniejsz jego czułość.
Włącz hamulec postojowy.
Podłóż kliny pod koła, aby ograniczyć ryzyko przesunięcia się podniesionego samochodu. Można także użyć dużych kamieni lub drewnianych klocków. Umieść je przed i za każdym kołem pozostającym na podłożu.

Znajdź specjalny punkt podparcia podnośnika na podwoziu samochodu. Punkty podparcia podnośnika są oznaczone trójkątnymi znakami w dolnej części wzdłuż boków samochodu.

Punkty podparcia podnośnika.

Z każdej strony samochodu są dwa punkty podparcia.

Ustaw podnośnik pod punktem podparcia na podwoziu samochodu. Należy go ustawić na twardej, nieśliskiej i równej powierzchni. Ustaw podnośnik tak, aby korba była skierowana na zewnątrz samochodu.

Obracaj korbę podnośnika, aż jego głowica dojdzie do punktu podparcia na podwoziu. Zwróć uwagę, aby punkt podparcia był prawidłowo osadzony w gnieździe podnośnika.

Osadzanie głowicy podnośnika w punkcie podparcia
W razie potrzeby skoryguj ustawienie. Sprawdź, czy:
 • podnośnik nie jest pochylony w żadnym kierunku;
 • podstawa podnośnika jest ustawiona centralnie pod punktem podparcia;
 • głowica podnośnika prawidłowo przylega do punktu podparcia.
Prawidłowo ustawiony podnośnik.
Podnieś samochód na odpowiednią wysokość. Nie podnoś go wyżej niż jest to konieczne do wykonania danej czynności.

 Ostrzeżenie

Nie pozostawiaj podniesionego samochodu bez nadzoru.

Po zakończeniu prac ostrożnie opuść samochód. Pamiętaj, aby sprawdzić ważne funkcje samochodu, na które wykonywane czynności mogły mieć wpływ.

Umieść podnośnik z powrotem w przeznaczonym na niego schowku.

 1. 1 Na niektórych rynkach samochód może być wyposażony w podnośnik do okazjonalnego i ograniczonego użytkowania.
 2. 2 Przykładowo podnośniki warsztatowe lub inne wyposażenie do podnoszenia przeznaczone do częstych i długotrwałych czynności.