Specyfikacje przewodu ładującego

Poniższe specyfikacje dotyczą przewodów ładujących Mode 2. Przewody ładujące Mode 2 można nabyć w sklepie Volvo Extras.
Temperatura otoczeniaOd -30°C do 40°C (od -22°F do 104°F)

Wyłącznik różnicowoprądowy

Przewody ładujące Mode 2 mają wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy chroniący samochód i użytkownika przed porażeniami prądem w wyniku usterek układu.

 Ostrzeżenie

Wyłącznik różnicowoprądowy pomaga chronić układ ładowania samochodu, ale nie gwarantuje, że nigdy nie dojdzie do przeciążenia.

 Ważne

Wyłącznik różnicowoprądowy nie chroni gniazdka domowego.

Monitorowanie temperatury

Przewód Mode 2 jest także wyposażony w moduł sterujący z wbudowaną funkcją monitorowania przegrzania. Funkcja ta monitoruje temperaturę przewodu i gniazdka domowego.

 Ważne

Unikaj wystawiania modułu sterującego i jego złącza wtykowego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zabezpieczenie przed przegrzaniem złącza wtykowego może ograniczyć moc ładowania Twojego samochodu lub zatrzymać je.