Specyfikacje układu klimatyzacji

W tej części znajdziesz informacje o ilości czynnika chłodniczego oraz zalecanej jakości i objętości oleju sprężarkowego.

Etykieta układu klimatyzacji

Etykieta układu klimatyzacji

Etykieta z informacjami o płynach w układzie klimatyzacji jest pod maską po prawej stronie samochodu.

Zawiera ona następujące informacje:
  • Typ czynnika chłodniczego (R1234yf)
  • Ilość czynnika chłodniczego

Symbole na etykiecie

Przestroga
Samochodowy układ klimatyzacji1 musi serwisować przeszkolony technik posiadający odpowiednie certyfikaty
Łatwopalne czynniki chłodnicze
Samochodowy układ klimatyzacji1
Typ środka smarnego

Olej sprężarkowy

Objętość 260 ml (8,79 US fl oz) (9,15 UK fl oz)
Zalecana klasaPVE FVC56EA

Obsługa serwisowa i naprawa układu klimatyzacji

 Ostrzeżenie

Obsługa serwisowa i naprawa

Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy pod ciśnieniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo układu klimatyzacji, mogą go serwisować i naprawiać wyłącznie przeszkoleni technicy posiadający odpowiednie certyfikaty2. Volvo zaleca wykonywanie wszelkich napraw lub czynności serwisowych w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

 Ważne

Wymiana parownika

Parownika układu klimatyzacji nie wolno naprawiać ani wymieniać na używany wcześniej parownik. Nowy parownik musi mieć certyfikat i oznaczenie zgodności z normą SAE J2842.

  1. 1 MAC
  2. 2 Zgodnie z normą SAE J2845 (szkolenie techników na potrzeby bezpiecznego serwisowania i obsługi czynników chłodniczych stosowanych w samochodowych układach klimatyzacji).