Wzywanie służb ratowniczych za pomocą przycisku SOS

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SOS na suficie samochodu powoduje nawiązanie połączenia z centrum alarmowym.1

 Uwaga

Wyłącznie w sytuacjach zagrożenia

Do sytuacji, które mogą wymagać szybkiej interwencji służb ratowniczych, zaliczają się wypadki drogowe, ostre choroby i zagrożenia zewnętrzne.

Nie jesteś w sytuacji zagrożenia?

Jeśli potrzebujesz pomocy na drodze, ale nie jest to sytuacja zagrożenia, naciśnij przycisk wzywania pomocy , aby zadzwonić do centrali Volvo Assistance. Volvo Assistance może pomóc w pewnych sytuacjach, na przykład w razie rozładowania akumulatora, awarii Twojego samochodu lub przebicia opony.

Przycisk SOS na konsoli sufitowej

Przycisk SOS jest na suficie po lewej stronie konsoli sufitowej.

Naciśnij przycisk SOS i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Przycisk SOS

Samochód nawiązuje połączenie głosowe z centrum alarmowym. Wysyła także informacje, takie jak lokalizacja i stan.

Centrum alarmowe próbuje porozumieć się z osobami w samochodzie, aby ustalić, jakiej potrzebują pomocy.

Jeśli połączenie głosowe nie zostanie nawiązane, centrum alarmowe może reagować na podstawie informacji wysłanych przez samochód.

 Uwaga

Zbyt długie przytrzymanie przycisku SOS spowoduje ponowne uruchomienie systemu.
  1. 1 Dostępność może się różnić w zależności od regionu.