Dzwonienie do centrali Volvo Assistance w celu wezwania pomocy drogowej

Możesz nacisnąć przycisk wzywania pomocy na suficie samochodu, aby skontaktować się z centralą Volvo Assistance i wezwać pomoc drogową.1 Przykładowo w razie nieoczekiwanych problemów na drodze, takich jak rozładowanie akumulatora, awaria Twojego samochodu lub przebicie opony.

 Uwaga

Nie służy do wzywania służb ratowniczych

Jeśli potrzebujesz pomocy w sytuacji zagrożenia, naciśnij przycisk SOS. Do sytuacji, które mogą wymagać szybkiej interwencji służb ratowniczych, zaliczają się wypadki drogowe, ostre choroby i zagrożenia zewnętrzne.

Korzystanie z usługi Volvo Assistance za granicą

Jeśli naciśniesz przycisk wzywania pomocy , gdy jesteś za granicą, skontaktujesz się z centralą Volvo Assistance w Twoim kraju macierzystym.

 Wskazówka

Możesz także skontaktować się z Volvo Assistance, korzystając z aplikacji mobilnej.
Przycisk wzywania pomocy na konsoli sufitowej

Przycisk wzywania pomocy jest na suficie po prawej stronie konsoli sufitowej.

Naciśnij przycisk wzywania pomocy i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Ikona przycisku wzywania pomocy

Samochód nawiązuje połączenie głosowe z centralą Volvo Assistance. Wysyła także informacje, takie jak lokalizacja i stan.

Centrala Volvo Assistance próbuje porozumieć się z osobami w samochodzie, aby ustalić, jakiej potrzebują pomocy.

Jeśli połączenie głosowe nie zostanie nawiązane, centrala Volvo Assistance może reagować na podstawie informacji wysłanych przez samochód.

  1. 1 Dostępność zależy od regionu.