Wymontowanie klapy wnęki pod podłogą bagażnika

Dostęp do wnęki pod podłogą bagażnika jest łatwiejszy po wymontowaniu jej klapy.

Pozwala to zwiększyć przestrzeń bagażową.

Wyjmij wszystkie przedmioty z bagażnika i otwórz klapę bagażnika na pełną wysokość. Dzięki temu nic nie będzie przeszkadzało w wymontowaniu klapy wnęki pod podłogą bagażnika.

Chwyć za uchwyt klapy. Jest na środku przy krawędzi zewnętrznej.
Podnieś klapę.
Klapa jest otwarta i podparta na jej zawiasach.

Sięgnij do wnęki pod podłogą bagażnika i popchnij klapę w górę przy zawiasach.

Ilustracja przedstawiająca wymontowanie klapy wnęki pod podłogą bagażnika.
Ilustracja przedstawiająca wymontowanie klapy wnęki pod podłogą bagażnika.
Klapa wnęki pod podłogą bagażnika zostaje zwolniona z zawiasów.
Po całkowitym zwolnieniu klapy z zawiasów wyciągnij ją z bagażnika.

Umieść ją w miejscu, w którym nie będzie narażona na uszkodzenie lub upadek.