Usuwanie profilu

Dowiedz się, jak usunąć profil na wyświetlaczu.

 Uwaga

Profil gościa

Nie możesz usunąć profilu gościa.

Usuwanie profilu właściciela

Profil właściciela można usunąć tylko przez zresetowanie samochodu.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ProfileManage profileRemove profile.
Wybierz Remove.

 Wskazówka

Właściciel może usuwać inne profile, jeśli ma do nich dostęp.

Po usunięciu profilu samochód automatycznie wybierze profil gościa.