Odinstalowywanie aplikacji

Możesz odinstalować niepotrzebne lub nieużywane aplikacje w bibliotece.

 Uwaga

Nie można odinstalować aplikacji zainstalowanych fabrycznie, takich jak telefon i radio.
Naciśnij symbol biblioteki aplikacji na dolnym pasku.
Znajdź aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie naciśnij i przytrzymaj ją, aż pojawi się menu.
Wybierz w menu opcję Uninstall.
Aby kontynuować odinstalowywanie aplikacji, naciśnij OK.
Aplikacja zostanie odinstalowana i zniknie z biblioteki aplikacji.