Dodawanie profilu

Możesz dodawać różne profile na wyświetlaczu samochodu.

W przewodniku po konfiguracji

Przewodnik po konfiguracji na wyświetlaczu zawiera instrukcje dotyczące dodawania profilu właściciela. Inne profile dodatkowych kierowców możesz dodać później w ustawieniach profili.

 Uwaga

Jeśli nie ukończysz przewodnika po konfiguracji, niektóre funkcje i usługi będą niedostępne.

Dodawanie profilu w ustawieniach profili

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Quick controls.
Naciśnij Switch profile.
Naciśnij Add new profile i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.