Dodawanie ulubionych stacji radiowych

W aplikacji radia można dodawać stacje radiowe do listy ulubionych.

Dodaj do listy ulubionych często słuchane stacje radiowe, aby szybciej jej wybierać. Do listy można dodać maksymalnie 50 stacji radiowych.

Naciśnij symbol biblioteki aplikacji na dolnym pasku i otwórz aplikację radia.
Znajdź na liście aktualnie dostępnych stacji radiowych tę, którą chcesz dodać jako ulubioną.
Naciśnij symbol gwiazdki po prawej stronie nazwy stacji.

Zmieni się wygląd symbolu gwiazdki przy stacji.

Stacja radiowa pojawi się na liście ulubionych.

Aby usunąć stację z listy ulubionych, wystarczy nacisnąć gwiazdkę przy jej nazwie.