Dodawanie konta do profilu

Możesz dodać do swojego profilu różne konta. Obejmuje to konta z aplikacji innych firm.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ProfilesAccountsAdd account.
Naciśnij Add.
Pojawi się lista kont dostępnych do dodania.
Wybierz konto, które chcesz dodać i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Jeśli chcesz usunąć konto z profilu, wybierz je w obszarze Accounts i naciśnij Remove.