Łączenie stacji DAB i FM

Łączenie stacji DAB i FM włącza i wyłącza się w ustawieniach aplikacji radia.

Gdy stacja FM ma odpowiadającą jej stację DAB i odwrotnie, często można je łączyć w aplikacja radia. Połączenie dwóch źródeł radia umożliwia samochodowi automatyczne przełączanie między stacjami DAB i FM, aby słuchać radia ze źródła o najsilniejszym sygnale.

Naciśnij symbol biblioteki aplikacji na dolnym pasku i otwórz aplikację radia.
Naciśnij symbol ustawień , aby przejść do ustawień radia.
Włącz lub wyłącz funkcję łączenia stacji DAB i FM.

Gdy funkcja jest włączona, w aplikacji radia jest widoczna jedna karta stacji radiowych. Wszystkie połączone stacje na liście mają pod nazwą symbol .

Gdy funkcja jest wyłączona, w aplikacji radia są widoczne osobne karty stacji DAB i FM. Pod nazwami stacji nie ma symbolu połączenia.

 Uwaga

Łączenie niektórych stacji DAB i FM może być niemożliwe. Będą one wówczas pokazywane jako osobne stacje.