Pompowanie opony za pomocą sprężarki z zestawu do naprawy przebitej opony

Możesz pompować opony swojego samochodu za pomocą sprężarki dołączonej do awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy przycisk zasilania sprężarki jest ustawiony w położeniu wyłączenia.

Odkręć kapturek ochronny wentyla opony i podłącz przewód powietrzny sprężarki. Przykręć złącze przewodu powietrznego jak najdalej na gwint.
Podłącz sprężarkę do gniazda 12 V samochodu i sprawdź, czy gniazdo działa i dostarcza zasilanie.1
Uruchom sprężarkę, naciskając przycisk zasilania.

 Ważne

Aby zapobiec przegrzaniu sprężarki, nie może ona pracować przez dłużej niż 10 minut bez przerwy.
Sprawdzaj ciśnienie w oponie na manometrze sprężarki2. Jeśli ciśnienie jest za wysokie, użyj zaworu redukującego ciśnienie.
Wyłącz sprężarkę i odłącz ją od gniazda 12 V.
Odkręć przewód powietrzny od wentyla opony.
Załóż z powrotem kapturek ochronny wentyla3.

Schowaj zestaw w przeznaczonym dla niego miejscu.

  1. 1 Gniazdo przestaje dostarczać zasilanie po pewnym czasie od opuszczenia samochodu przez kierowcę. Aby przywrócić zasilanie, wystarczy ponownie wsiąść do samochodu.
  2. 2 Zalecane wartości ciśnienia w oryginalnych oponach samochodu są podane na etykiecie na słupku drzwiowym po stronie kierowcy.
  3. 3 Należy używać wyłącznie oryginalnych kapturków ochronnych Volvo lub kapturków z tworzywa sztucznego.