Zamykanie maski

Po otwarciu maski pamiętaj, aby całkowicie ją zamknąć.

Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód utrudniających zamknięcie maski.

 Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia i zmiażdżenia

Należy trzymać ręce z dala od drogi zamykania maski. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu są dzieci lub zwierzęta.

Gdy maska jest całkowicie otwarta, po prostu pociągnij ją do dołu, trzymając za zewnętrzną krawędź.
Ostrożnie opuszczaj maskę, aż dojdzie do mechanizmu zamka.
Obszar dociskania maski w celu jej zamknięcia

Dociśnij przednią krawędź maski obiema rękami. Zwróć uwagę, czy maska blokuje się w dwóch zamkach jednocześnie. Podczas zamykania trzymaj przednią krawędź płasko.

Maska zostanie wyraźnie zablokowana po obu stronach.
Sprawdź, czy nie ma dużych szczelin lub innych oznak wskazujących, że maska nie jest całkowicie zamknięta.

 Uwaga

Samochód Cię poinformuje, gdy wykryje, że maska nie jest całkowicie zamknięta. Otwórz maskę i sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód przed jej ponownym zamknięciem. Jeśli powiadomienie nie zniknie, skontaktuj się z działem obsługi Volvo.

 Ostrzeżenie

Jeśli istnieją jakiekolwiek oznaki, że maska nie jest całkowicie zamknięta, natychmiast zatrzymaj samochód.