Zatrzymywanie ładowania DC

Możesz zatrzymać proces ładowania w każdej chwili.

 Ważne

Przed podjęciem próby odłączenia przewodu od gniazda ładowania samochodu najpierw zatrzymaj sesję ładowania. Jeśli tego nie zrobisz, możesz spowodować uszkodzenie przewodu lub układu.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Przejdź do menu Charging.
Naciśnij End charging.
Uchwyt przewodu ładującego zostanie odblokowany. Może to potrwać kilka sekund.
Odłącz przewód ładujący od samochodu.
Załóż osłonę na złącze przewodu, jeśli jest dostępna.
Załóż osłonę gniazda ładowania i zamknij jego pokrywę.

 Wskazówka

Możesz również zatrzymać proces ładowania za pośrednictwem stacji ładowania lub naciskając przycisk End charging w widoku powitalnym lub strony głównej.