Zatrzymywanie ładowania AC

Możesz zatrzymać proces ładowania w każdej chwili.

 Ważne

Przed podjęciem próby odłączenia przewodu od gniazda ładowania samochodu najpierw zatrzymaj sesję ładowania. Jeśli tego nie zrobisz, możesz spowodować uszkodzenie przewodu lub układu.

 Wskazówka

Po zatrzymaniu ładowania AC przewód ładujący zostaje odblokowany.

Sprawdź, czy samochód jest odblokowany.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Przejdź do menu Charging.
Naciśnij End charging.
Samochód odblokowuje przewód ładujący od gniazda ładowania.
Odłącz przewód ładujący od samochodu.
Załóż osłonę na złącze przewodu, jeśli jest dostępna.
W zależności od używanego przewodu:
  • Odłącz przewód ładujący od stacji ładowania.
  • Umieść przewód ładujący z powrotem w gnieździe do przechowywania na stacji.
Załóż osłonę gniazda ładowania i zamknij jego pokrywę.

 Wskazówka

Proces ładowania można także zatrzymać, naciskając przycisk End charging w widoku powitalnym, w widoku strony głównej lub w aplikacji mobilnej.