Resetowanie szyb

W przypadku problemów z elektrycznie sterowanymi szybami trzeba je zresetować. Dzięki temu samochód może ponownie skalibrować ich położenie, przywracając funkcje zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem i automatycznego sterowania szybami.

 Ważne

Układ zabezpieczający przed przytrzaśnięciem nie będzie działał prawidłowo, dopóki szyba nie zostanie zresetowana po rozkalibrowaniu.
Nieznacznie pociągnij przełącznik szyby i poczekaj, aż zostanie całkowicie zamknięta, a następnie przytrzymaj go jeszcze przez co najmniej dwie sekundy.
Nieznacznie naciśnij przełącznik szyby i poczekaj, aż zostanie całkowicie otwarta, a następnie przytrzymaj go naciśnięty jeszcze przez co najmniej dwie sekundy.
Nieznacznie pociągnij ponownie przełącznik i poczekaj, aż zostanie całkowicie zamknięta, a następnie przytrzymaj go jeszcze przez co najmniej dwie sekundy.
Ponowna kalibracja została wykonana i zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem oraz funkcja automatycznego sterowania szybami są teraz włączone.

Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.