Resetowanie danych użytkownika

Możesz zresetować ustawienia systemu oraz dane użytkownika na wyświetlaczu.

Możesz zresetować ustawienia aplikacji lub sieci do wartości standardowych lub przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, resetując samochód. Zresetowanie samochodu spowoduje usunięcie wszystkich jego danych, w tym profili, kont i innych dostosowanych ustawień.

 Uwaga

Tylko właściciel może zresetować samochód.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz SystemReset options.
Wybierz zakres resetowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Po zresetowaniu samochodu automatycznie zostanie uruchomiony przewodnik po konfiguracji w celu skonfigurowania nowego profilu właściciela.