Przełączanie profili

Możesz przełączać profile na wyświetlaczu.

 Uwaga

Dostępne tylko na postoju

Możesz przełączać profile tylko, gdy samochód stoi z włączonym biegiem P. Nie można tego robić także podczas wykonywania pewnych zadań.

Zablokowany profil?

Aby korzystać z profilu, może być konieczne jego odblokowanie przy użyciu kodu PIN lub wzoru.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Quick controls.
Naciśnij Switch profile.
Wybierz swój profil na liście.
Samochód wybierz ten profil.