Przełączanie między sparowanymi telefonami

W ustawieniach można zmienić telefon sparowany przez Bluetooth, z którym samochód jest połączony.

Samochód może zapamiętać wiele telefonów i łączyć się z nimi, ale jednocześnie może być aktywnie połączony tylko z jednym telefonem.

Jeśli chcesz przełączyć połączenie Bluetooth na nowe urządzenie, najpierw sparuj je z samochodem. Możesz to zrobić w ustawieniach.

Zanim spróbujesz przełączyć na inne sparowane urządzenie, sprawdź, czy włączono Bluetooth na tym urządzeniu.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ConnectivityBluetoothPaired Devices.
Naciśnij nazwę telefonu, który chcesz połączyć.
Jeśli połączenie się powiedzie, nazwa telefonu przesunie się na górę listy zapisanych urządzeń.

Jeśli na liście sparowanych urządzeń nie widzisz tego, na które chcesz przełączyć, spróbuj ponownie sparować je z samochodem.