Włączanie i wyłączanie ostrzeżeń o kolizji z tyłu

Ostrzeżenia o kolizji z tyłu można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach.

 Ważne

Zmiana ustawień wspomagania kierowcy

Należy rozumieć, jak zmiana ustawień samochodu wpływa na jego działanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku funkcji wpływających na poziom wspomagania zapewnianego przez samochód.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingSafety assistRear collision warning.
Włącz lub wyłącz ostrzeżenia o kolizji z tyłu.