Wyłączanie i włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

W przypadku mocowania fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera należy najpierw wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera za pomocą jej przełącznika. Po wyłączeniu poduszka powietrzna nie zostanie uruchomiona podczas kolizji. Przed zmianą stanu poduszki powietrznej pasażera przeczytaj wszystkie informacje na temat przednich poduszek powietrznych i fotelików dziecięcych.

Położenie i pozycje przełącznika

Położenie przełącznika poduszki powietrznej pasażera

Przełącznik poduszki powietrznej jest z boku deski rozdzielczej, a dostęp do niego można uzyskać po otwarciu przednich drzwi pasażera.

Ma dwie pozycje. Są oznaczone symbolami i tekstem informującymi o włączeniu lub wyłączeniu poduszek powietrznych pasażera z przodu.

Przełącznik poduszki powietrznej w pozycji włączenia
Poduszki powietrzne włączone. Tę pozycję należy wybierać zawsze, gdy na fotelu podróżuje pasażer zwrócony przodem do kierunku jazdy (dziecko lub dorosły).

W pozycji oznaczonej ON poduszki powietrzne są włączone i mogą zostać uruchomione przez samochód.

Przełącznik poduszki powietrznej w pozycji wyłączenia
Poduszki powietrzne wyłączone. Tę pozycję należy wybierać zawsze, gdy na przednim fotelu pasażera jest zamontowany fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy.

W pozycji oznaczonej OFF poduszki powietrzne są wyłączone i nie mogą zostać uruchomione przez samochód.

Zmiana pozycji przełącznika poduszki powietrznej

Wyciągnij przełącznik i obróć go do pozycji ON lub OFF.

Zmiana stanu zostanie potwierdzona na wyświetlaczu.

W przypadku wybrania ustawienia ON pojawi się komunikat Passenger airbag enabled (ON). Poduszka powietrzna jest włączona.

W przypadku wybrania ustawienia OFF, pojawi się komunikat Passenger airbag disabled (OFF). Poduszka powietrzna jest wyłączona.

 Uwaga

Bieżący stan poduszki powietrznej pasażera jest zawsze pokazywany na konsoli sufitowej. Zapamiętaj, aby regularnie go sprawdzać przed rozpoczęciem jazdy, szczególnie, jeśli niedawno zamontowano lub wymontowano fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy.