Włączanie i wyłączanie wspomagania kierowania podczas jazdy

Funkcję wspomagania kierowania systemu Pilot Assist można łatwo włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisków na kierownicy. Pozwala to sterować nią bez przechodzenia do ustawień podczas jazdy.

Wspomaganie kierowanie jest funkcją systemu Pilot Assist, dlatego można z niej korzystać tylko, gdy system Pilot Assist jest aktywny.

Jeśli funkcja wspomagania kierowania z jakiegoś powodu jest niedostępna, na przykład przez zniszczone oznaczenia pasów ruchu, nie będzie można jej aktywować. Jednak po włączeniu wspomagania kierowania funkcja zostanie automatycznie aktywowana po spełnieniu wymaganych warunków.

Naciśnij przycisk wspomagania kierowania na kierownicy.

Wspomaganie kierowania jest włączone lub wyłączone.

Jeśli funkcja wspomagania kierowania jest włączona, aktywuje się automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków.

Jeśli jest wyłączona, system Pilot Assist pozostaje aktywny, ale jego głównym zadaniem jest utrzymywanie prędkości i odległości.