Wyłączanie elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy

Aby uzyskać bardziej dynamiczne wrażenia podczas prowadzenia, możesz wyłączyć elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy1 można włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu. Ze względów bezpieczeństwa nawet po wyłączeniu pozostaje on do pewnego stopnia aktywny. Wyłączenie tej funkcji powoduje jednak ograniczenie ingerencji układu ESC. W ten sposób kierowca ma większą kontrolę, co przekłada się na bardziej dynamiczne wrażenia podczas prowadzenia. Układ ESC nadal będzie ingerować i pomagać kierowcy w wielu sytuacjach.

Wyłączenie układu ESC może także okazać się przydatne podczas jazdy terenowej albo gdy samochód ugrzęźnie w błocie lub głębokim śniegu.

Po wyłączeniu układu ESC w obszarze informacji dla kierowcy pojawia się symbol wyłączenia układu stabilizacji toru jazdy.

Symbol wyłączenia elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingDriving dynamicsESC off.
Włącz lub wyłącz ESC.

Po wyłączeniu zasilania samochodu funkcja zostaje zresetowana.