Wyłączanie funkcji ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu (Rear Cross Traffic Alert)

Ostrzeżenia funkcji Rear Cross Traffic Alert można tymczasowo wyłączyć w ustawieniach.

 Ważne

Po wyłączeniu funkcji Rear Cross Traffic Alert Twój samochód nie będzie interweniował, hamując w razie wykrycia pojazdu zbliżającego się do toru cofania.

Zmiana ustawień wspomagania kierowcy

Należy rozumieć, jak zmiana ustawień samochodu wpływa na jego działanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku funkcji wpływających na poziom wspomagania zapewnianego przez samochód.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingSafety assistRear cross traffic alert.
Tymczasowo wyłącz ostrzeżenia o ruchu poprzecznym za Twoim samochodem.

 Uwaga

Wyłączenie ostrzeżeń funkcji Rear Cross Traffic Alert jest tylko tymczasowe i ma zastosowanie do bieżącego cyklu jazdy. Przy następnym uruchomieniu swojego samochodu funkcja domyślnie zostanie ponownie włączona.