Wyłączanie ostrzeżeń dla kierowcy

Powiadomienia systemu Driver Alert można wyłączyć lub włączyć w ustawieniach.

Wyłączenie powiadomień systemu Driver Alert jest tylko tymczasowe. To ustawienie jest automatycznie ponownie włączane między cyklami jazdy.

 Ostrzeżenie

Znaczenie wypoczętego kierowcy

Należy poważnie traktować wszystkie powiadomienia o wykryciu oznak zmęczenia, ponieważ zmęczony kierowca często jest nieświadomy tego stanu. Jeśli czujesz zmęczenie lub samochód ostrzega Cię o nim, jak najszybciej zatrzymaj się na odpoczynek w odpowiednim miejscu. Kierowca musi zawsze planować regularne przerwy i rozpoczynać każdą podróż, będąc wypoczętym.

Prowadzenie w stanie zmęczenia jest porównywalne do prowadzenia pod wpływem alkoholu.

 Uwaga

Odpowiedzialność kierowcy

Ostrzeżenia o braku skupienia podczas jazdy tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie zwalniają one kierowcy z obowiązku ciągłej oceny swojego stanu zmęczenia lub braku skupienia uniemożliwiającego bezpieczne prowadzenie.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingSafety assistDriver alert.
Włącz lub wyłącz powiadomienia systemu Driver Alert.