Wyłączanie ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości

Ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości można tymczasowo wyłączyć w danym cyklu jazdy.

Ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości są domyślnie włączany w każdym nowym cyklu jazdy. Można je wyłączyć i włączyć ponownie w ustawieniach.

 Wskazówka

Szybki dostęp podczas jazdy

Przycisk do wyłączenia ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości jest także łatwo dostępny podczas jazdy na wyświetlaczu. Umożliwia szybkie włączanie i wyłączanie funkcji bez przechodzenia do ustawień.

Symbol przycisku ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingSafety assistSpeed limit warnings.
Tymczasowo wyłącz ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości.