Wyłączanie ostrzeżeń dźwiękowych o zmianach ograniczenia prędkości

Po wykryciu nowego ograniczenia prędkości Twój samochód może emitować ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Tę funkcję można włączyć lub tymczasowo wyłączyć w ustawieniach.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingSafety assistSound for new speed limit.
Włącz lub tymczasowo wyłącz ostrzeżenia dźwiękowe o zmianach ograniczenia prędkości.