Instalacja elektryczna i akumulatory samochodu

Twój samochód jest wyposażony w wysoce zaawansowany układ elektryczny dostarczający energię elektryczną do i z akumulatorów. Do obsługi różnych funkcji elektrycznych służą obwody wysokiego i niskiego napięcia.
W tej części instrukcji znajdują się informacje na temat kilku podzespołów elektrycznych samochodu. Są to:
 • Akumulator trakcyjny
 • Akumulator 12 V
 • Zacisk awaryjnego zasilania 12 V
 • Bezpieczniki

 Ważne

Zacisk 12 V

W przypadku całkowitej utraty zasilania samochodu nie można odblokować, ponieważ zamki są sterowane elektrycznie. Aby uzyskać dostęp do samochodu i móc go naładować, można przez krótki czas zasilać go za pomocą zewnętrznego zacisku 12 V. Można się do niego dostać, zdejmując mały panel pod przednim zderzakiem przy lewym przednim kole.

Przed użyciem zacisku 12 V należy wziąć pod uwagę następujące informacje:
 • Volvo zaleca, aby zacisku 12 V używali wyłącznie technicy serwisowi w celu uzyskania dostępu do samochodu podczas przywracania sprawności po unieruchomieniu.
 • Należy używać wyłącznie ładowarki 12 V o maksymalnym prądzie ładowania nieprzekraczającym 40 A.
 • Podłączenie źródła zasilania dostarczającego prąd o natężeniu wyższym niż 40 A spowoduje przepalenie bezpiecznika zacisku i w efekcie jego wyłączenie.
 • Zacisku 12 V należy używać tylko przez krótki czas. Nie służy on do ciągłego zasilania samochodu.

 Wskazówka

Ładowanie samochodu

Funkcje i wyposażenie związane z ładowaniem, na przykład gniazdo ładowania i przewody opisano w osobnych częściach.

Funkcje poprawiające komfort użytkowania

Funkcje zasilania, takie jak gniazda USB i bezprzewodowe ładowanie urządzeń opisano w innych częściach.

 Ostrzeżenie

 • Nie wolno samodzielnie obsługiwać ani modyfikować elementów układu elektrycznego samochodu. Wykonuj tylko czynności wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.
 • Elementy w obwodzie wysokiego napięcia mogą wytwarzać lub przewodzić prąd zagrażający życiu, dlatego muszą być obsługiwane wyłącznie przez uprawnionych techników.
 • Nie wolno samodzielnie naprawiać układu elektrycznego samochodu ani jego elementów. W razie konieczności napraw lub obsługi serwisowej skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.