Ciśnienie w oponach

Prawidłowe ciśnienie w oponach przyczynia się do poprawy stabilności prowadzenia, zmniejszenia zużycia energii i wydłużenia okresu eksploatacji opon.

Ciśnienie w oponach maleje wraz z upływem czasu. Ciśnienie zmienia się również w zależności od warunków otoczenia. Jest to normalne zjawisko. Jazda z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach może jednak doprowadzić do ich przegrzania i uszkodzenia. Ciśnienie w oponach ma wpływ na komfort jazdy, poziom hałasu oraz właściwości jezdne.

Pamiętaj, aby sprawdzać ciśnienie w oponach co miesiąc i przed dłuższymi trasami. Zawsze używaj niezawodnego manometru. Aby zadbać o dobry stan opon, ustawiaj zalecane ciśnienie w zimnych oponach.

 Ostrzeżenie

Za wysokie lub za niskie ciśnienie w oponach może doprowadzić do ich poważnego uszkodzenia. Opony mogą wybuchnąć podczas jazdy, powodując utratę panowania nad samochodem.

 Wskazówka

Prawidłowe ciśnienie w oponach pomaga wykorzystać pełną ładowność samochodu.