Monitorowanie ciśnienia w oponach

Twój samochód może wykrywać i sygnalizować zbyt niskie ciśnienie w oponach. Funkcji monitorowania ciśnienia w oponach nie można wyłączyć. Jeśli system nie może wykryć niskiego ciśnienia w oponach, oznacza to jego usterkę.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach może dostarczyć zaktualizowane informacje dopiero po kilku minutach jazdy samochodem z prędkością powyżej 30 km/h (20 mph).

Symbol monitorowania ciśnienia w oponach

Jeśli w którejś z opon zostanie wykryte niskie ciśnienie, zaświeci się symbol wskaźnika. Pozostanie zapalony, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Oprócz komunikatów na wyświetlaczu informacje dotyczące monitorowania ciśnienia w oponach są także dostępne w widoku stanu samochodu.

 Ostrzeżenie

Nie jest możliwe ostrzeżenie z wyprzedzeniem

System nie może ostrzegać z wyprzedzeniem o potencjalnym uszkodzeniu opony.

Należy jak najszybciej skorygować ciśnienie w oponach

Gdy zapali się symbol niskiego ciśnienia w oponie, jak najszybciej zatrzymaj samochód i sprawdź wartości ciśnienia w oponach. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem może doprowadzić do uszkodzenia opony.

Jeśli układ monitorowania ciśnienia w oponach stale wskazuje nieprawidłowość lub usterkę, jest koniczna obsługa serwisowa.1

Pamiętaj:
  • Układ nie eliminuje potrzeby regularnej kontroli i konserwacji opon.
  • Symbol wskaźnika niskiego ciśnienia w oponie nie zniknie, dopóki ciśnienie nie zostanie skorygowane.

 Uwaga

Czujniki monitorowania ciśnienia w oponach muszą być zamontowane na wszystkich kołach, w tym na kołach z oponami zimowymi. W przypadku założenia koła zapasowego lub innego koła bez czujnika po kilku minutach jazdy w obszarze informacji dla kierowcy pojawi się komunikat o usterce. Pamiętaj o zamontowaniu czujników w nowych kołach, aby uniknąć ostrzeżenia o usterce układu.

Opis układu

Poniższe informacje zostały sformułowane zgodnie z zewnętrznymi wymogami prawnymi.

Każdą oponę, w tym na kole zapasowym (jeśli jest), należy sprawdzać co miesiąc, gdy jest zimna. W razie potrzeby należy dostosować ciśnienie do wartości zalecanej przez producenta pojazdu podanej na tabliczce znamionowej lub na etykiecie z wartościami ciśnienia w oponach (jeśli Twój pojazd ma opony w innym rozmiarze niż podany na tabliczce znamionowej lub etykiecie z wartościami ciśnienia, należy ustalić prawidłową wartość ciśnienia dla tych opon).

Dodatkową funkcją bezpieczeństwa w Twoim pojeździe jest układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), który powoduje zapalenie kontrolki informującej o zdecydowanie zbyt niskim ciśnieniu w co najmniej jednej oponie. W związku z tym, gdy zapali się kontrolka informująca o niskim ciśnieniu w oponach, należy jak najszybciej zatrzymać samochód i sprawdzić opony oraz napompować je do właściwego ciśnienia. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem powoduje przegrzewanie się opony i może doprowadzić do jej uszkodzenia. Zbyt niskie ciśnienie w oponach pogarsza także zużycie paliwa i trwałość bieżnika oraz może wpływać na prowadzenie i skuteczność hamowania pojazdu.

Prosimy pamiętać, że układ TPMS nie zastępuje właściwej konserwacji opon i kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponach, nawet jeśli ciśnienie nie osiągnęło poziomu powodującego zapalenie kontrolki TPMS informującej o niskim ciśnieniu w oponach.

Twój pojazd został również wyposażony we wskaźnik usterki układu TPMS informujący o jego nieprawidłowym działaniu. Wskaźnik usterki układu TPMS jest połączony z kontrolką informującą o niskim ciśnieniu powietrza w oponach. Gdy układ wykryje usterkę, kontrolka będzie błyskała przez około jedną minutę, a następnie będzie świeciła w sposób ciągły. Ta sekwencja będzie kontynuowana przy kolejnych uruchomieniach pojazdu, dopóki usterka będzie się utrzymywała. Po zapaleniu wskaźnika usterki układ może nie być w stanie wykrywać ani sygnalizować niskiego ciśnienia w oponach zgodnie z przeznaczeniem. Usterki układu TPMS mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym z zamontowania w pojeździe opon lub kół zamiennych albo w innym rozmiarze, które uniemożliwiają prawidłowe działanie układu TPMS. Zawsze należy sprawdzać wskaźnik usterki układu TPMS po wymianie w pojeździe co najmniej jednej opony lub co najmniej jednego koła na zamienne lub w innym rozmiarze, aby mieć pewność, że układ TPMS nadal może działać prawidłowo.

  1. 1 Volvo zaleca wykonywanie wszelkich napraw lub czynności serwisowych w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.