Nawigacja

Korzystaj z aplikacji nawigacji Mapy Google, aby otrzymywać wskazówki i informacje o ruchu drogowym, a także wyszukiwać stacje ładowania w pobliżu.

Gdy samochód ma połączenie z Internetem, może stale pobierać mapy i informacje o ruchu drogowym, aby pomóc Ci dotrzeć do celu. Wskazówki systemu nawigacji mogą się pojawiać na wyświetlaczu samochodu.

Samochód zna swoje położenie dzięki systemowi GPS i pokazuje je na wyświetlaczu.

Aplikacja nawigacji

Symbol Map Google
Symbol Map Google

 Uwaga

Najnowsza wersja aplikacji

Aktualizuj aplikację, gdy będzie dostępna nowa wersja. Funkcjonalność i obsługa starszych wersji mogą się różnić.

Połączone funkcje nawigacji

Gdy Twój samochód jest połączony z Internetem, może otrzymywać najnowsze informacje nawigacyjne.

Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistymGdy samochód jest połączony z Internetem, możesz otrzymywać informacje drogowe w czasie rzeczywistym. Dowiesz się na przykład o spowolnieniu ruchu. Na wybranej trasie na mapie będą pojawiały się linie w różnych kolorach odpowiadające różnym sytuacjom w ruchu drogowym. W przypadku utraty połączenia z Internetem linie po chwili znikną. Możesz także otrzymywać informacje o warunkach drogowych na wybranej trasie, na przykład o robotach drogowych lub wypadkach.
Trasy alternatywne i objazdyPo ustawieniu celu w aplikacji nawigacji zostaje zasugerowana najszybsza trasa z uwzględnieniem także ustawień nawigacji. Możesz na przykład wybrać, aby unikać dróg płatnych lub promów. Wybrana trasa może zostać zmieniona podczas jazdy na przykład z powodu wypadku lub warunków drogowych wpływających na czas podróży.
Udostępnianie informacji innym urządzeniom Połącz swoje konto Google z aktywnym profilem użytkownika, aby otrzymywać w swoim samochodzie takie same informacje z Map Google jak na innych urządzeniach. Wówczas miejsca docelowe zapisane na koncie Google za pomocą innych urządzeń, takie jak dom, praca, ulubione i ostatnie wyszukiwania, będą również dostępne w Twoim samochodzie.

Mapy offline

Gdy masz połączenie z Internetem, możesz pobrać obszary mapy, aby były one dostępne w samochodzie nawet w przypadku słabego zasięgu lub braku połączenia z Internetem. Ta funkcja jest dostępna w ustawieniach Map Google.

Wyświetlane informacje

Po dodaniu trasy na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje na temat podróży:
  • Czas podróży
  • Odległość do następnego miejsca docelowego na trasie, na przykład miejsca dodatkowego postoju
  • Szacowany czas przyjazdu
  • Nazwa następnego miejsca docelowego na trasie

W zależności od wybranego trybu wyświetlania mapa i wskazówki w obszarze informacji dla kierowcy są pokazywane w różnym zakresie.

Ustawienia nawigacji

Ustawienia nawigacji można zmienić w jej aplikacji.

 Ostrzeżenie

Kierowca powinien unikać rozpraszania uwagi

Unikaj wszelkiej interakcji z systemem samochodu lub innymi urządzeniami, która mogłaby rozproszyć Twoją uwagę i wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Każde działanie odciągające uwagę od drogi i ruchu drogowego należy wykonywać na postoju.

 Uwaga

Ograniczenia nawigacji

  • Funkcja nawigacji jest dostarczana przez firmę zewnętrzną. Dostępność i funkcjonalność z czasem mogą się zmieniać i różnić się w zależności od regionu.
  • Czasami instrukcje nawigacji mogą być mniej wiarygodne niż zwykle ze względu na takie czynniki jak pogoda i warunki drogowe.

Słabe połączenie lub brak połączenia z Internetem

Aplikacja nawigacji może mieć problem ze znalezieniem trasy lub sygnału w miejscu, gdzie połączenie internetowe może być zakłócone, na przykład w tunelu lub na parkingu wielopoziomowym.

 Wskazówka

Zasięg i ładowanie

System nawigacji ma funkcje pomagające zaplanować podróż na podstawie stacji ładowania, szacowanego czasu ładowania, szacowanego poziomu naładowaniu akumulatora po dotarciu do celu i zasięgu.