Automatyczne blokowanie i odblokowywanie

Samochód odblokowuje i blokuje się automatycznie, gdy rozpozna kluczyk. W pewnych sytuacjach działanie może odbierać od normalnego.

 Ostrzeżenie

 Ważne

To kierowca odpowiada za zablokowanie samochodu, nawet gdy są włączone funkcje automatyczne.

Złodzieje samochodów mogą używać urządzeń zagłuszających częstotliwości, aby zakłócać działanie funkcji kluczyków i uniemożliwiać blokowanie samochodów. Zanim oddalisz się od swojego samochodu, zawsze sprawdzaj, czy drzwi kierowcy są zablokowane.

Odblokowywanie awaryjne

W razie kolizji samochód zostanie automatycznie odblokowany. Jeśli uszkodzenia samochodu są niewielkie, można zablokować go ponownie. Jeśli samochód jest poważnie uszkodzony, nie można zablokować go ponownie. W takim przypadku funkcję blokowania mogą przywrócić wyłącznie technicy Volvo1.

Jeśli samochód nie blokuje się automatycznie

Samochód nie zostanie automatycznie zablokowany, gdy:
  • drzwi nie są całkowicie zamknięte;
  • poziom naładowania akumulatora kluczyka jest zbyt niski;
  • występują silne zakłócenia sygnału między kluczykiem a samochodem.

Po ustaniu przyczyny problemu Twój samochód automatycznie zablokuje się jak zwykle.

 Ważne

Częściowo uzbrojony alarm

Jeśli maska lub klapa bagażnika nie są prawidłowo zamknięte, alarm nie zostanie w pełni włączony. W takich przypadkach alarm będzie zabezpieczał tylko drzwi. Nie będzie zabezpieczał otwartej maski lub klapy bagażnika i samochód nie będzie wykrywał ruchu we wnętrzu.

  1. 1 Volvo zaleca korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo.