Temperatura odczuwalna i rzeczywista

Na odczuwaną przez Ciebie temperaturę ma wpływ nie tylko rzeczywista temperatura otaczającego Cię powietrza, ale również inne czynniki. Znajomość różnicy między temperaturą odczuwalną a rzeczywistą może pomóc Ci w wyborze ustawień zapewniających komfortowe warunki w kabinie.

To, czy powietrze w samochodzie wydaje się ciepłe czy chłodne, zależy od jego temperatury, a także od kilku innych czynników. Zaliczają się do nich temperatura ciała, przepływ powietrza i wilgotność w samochodzie oraz narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Gdy zmieniasz ustawienie temperatury, samochód uwzględnia niektóre z czynników wpływających na temperaturę odczuwalną. Następnie samochód w sposób ciągły dostosowuje funkcje klimatyzacji, aby utrzymać temperaturę odczuwalną we wnętrzu zgodną z wybraną wartością niezależnie od zmieniających się warunków. Oznacza to, że rzeczywista temperatura w Twoim samochodzie może się różnić od wybranej, aby poprawić komfort.