Tryb powypadkowy

Gdy samochód wykryje uszkodzenie zagrażające bezpieczeństwu, może przejść w tryb powypadkowy.

Tryb powypadkowy ogranicza liczbę dostępnych funkcji, gdy samochód uległ uszkodzeniu. Gdy tryb powypadkowy jest aktywny, nie można jechać samochodem. Należy ocenić uszkodzenia i dokonać napraw1. Jeśli z jakiegoś powodu tryb powypadkowy został aktywowany, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Wyświetlacz w wyraźny sposób informuje o przejściu samochodu w tryb powypadkowy, jeśli nadal jest sprawny.

 Ostrzeżenie

  • Gdy samochód jest w trybie powypadkowym, nie należy go użytkować ani w nim pozostawać.
  • Nie wolno holować samochodu, dopóki nie zostanie aktywowany tryb holowania. Można to zrobić na wyświetlaczu.
  • Zresetowanie stanu samochodu bez przeprowadzenia oceny uszkodzeń i napraw może prowadzić do dalszych uszkodzeń samochodu, a nawet obrażeń ciała.
  1. 1 Volvo zaleca korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo.