Park Pilot Assist

Park Pilot Assist pomaga w manewrowaniu podczas parkowania i wyjeżdżania z miejsc parkingowych.

Gdy jest aktywny, system Park Pilot Assist kieruje samochodem z wysoką precyzją, umożliwiając zaparkowanie na miejscach parkingowych. Obsługuje zarówno parkowanie równoległe, jak i prostopadłe, a także wyjeżdżanie z równoległego miejsca parkingowego. Park Pilot Assist steruje układem kierowniczym oraz przyspieszaniem i hamowaniem podczas manewru.

 Ważne

Przeczytaj wszystko

Przed użyciem tej funkcji przeczytaj wszystkie informacje na jej temat. Ważne jest, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo jej używać oraz poznać jej ograniczenia.

Wykrywanie otoczenia

Park Pilot Assist korzysta z funkcji samochodu do wykrywania otoczenia. Wykorzystuje głównie informacje z kamer i czujników parkowania.

Parkowanie

Możesz korzystać z systemu Park Pilot Assist podczas parkowania równoległego i prostopadłego. Po aktywowaniu systemu Park Pilot Assist rozpoznaje on dostępne miejsca w pobliżu samochodu i pokazuje je na wyświetlaczu. Po wybraniu miejsca do zaparkowania nadzoruj manewr i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na wyświetlaczu.

Wyjeżdżanie z miejsca parkingowego

Możesz użyć systemu Park Pilot Assist do wyjechania z równoległego miejsca parkingowego, jeśli zaparkowano na tym miejscu przy użyciu tego systemu. Po aktywowaniu systemu Park Pilot Assist samochód sugeruje tor wyjeżdżania. Po potwierdzeniu toru nadzoruj manewr i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na wyświetlaczu.

 Ostrzeżenie

Zachowaj ostrożność

Podczas korzystania z systemu Park Pilot Assist należy obserwować otoczenie tak samo uważnie jak w przypadku parkowania bez wspomagania. W razie potrzeby natychmiast przejmij pełną kontrolę nad samochodem.

Odpowiedzialność kierowcy

Kierowca zawsze odpowiada za prowadzenie samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz regulacjami. Park Pilot Assist nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi i oceny sytuacji.

Ograniczenia

Park Pilot Assist nie działa w każdych warunkach w ruchu drogowym oraz warunkach pogodowych i drogowych. Przeczytaj osobną część instrukcji dotyczącą wykrywania otoczenia samochodu i ruchu drogowego, zanim zaczniesz korzystać z funkcji opartych na tych możliwościach.

Przerywanie działania systemu Park Pilot Assist

W każdej chwili możesz przerwać trwający manewr. W zależności od sposobu, w jaki to zrobisz, Park Pilot Assist wstrzymuje lub kończy manewr.

Są różne powody, dla których trzeba przerwać trwający manewr wykonywany przez system Park Pilot Assist, na przykład:
 • Chcesz przejąć kontrolę i dokończyć manewr samodzielnie.
 • Obecne ustawienie jest dobre i nie trzeba kontynuować manewru.
 • Chcesz go przerwać manewr ze względów bezpieczeństwa.
Możesz zakończyć działanie systemu Park Pilot Assist na różne sposoby. Możesz na przykład wykonać następujące czynności:
 • Naciśnij przycisk anulowania na wyświetlaczu.
 • Zacznij kierować ręcznie.
 • Wciśnij pedał przyspieszenia lub hamulca.
 • Zmień bieg.

Warunki i ograniczenia

Jeśli pewne zdarzenia i warunki wystąpią w trakcie manewru, mogą uniemożliwić aktywację lub wstrzymanie działania systemu Park Pilot Assist. Mogą to być na przykład:
 • Wykrycie przeszkody na torze parkowania.
 • Zasłonięcie kamery.
 • Otwarta klapa bagażnika, maska lub drzwi.
 • Złożone lusterka boczne.
 • Niezapięty pas bezpieczeństwa kierowcy.

Park Pilot Assist może wznowić manewr po ustaniu danego warunku. Możesz także zakończyć działanie systemu Park Pilot Assist i dokończyć manewr bez jego pomocy.

 Uwaga

Hak holowniczy

Gdy masz zamontowany hak holowniczy, niektóre funkcje wspomagania parkowania mogą działać nieprawidłowo lub być niedostępne.