Blokada antyalkoholowa

Blokada antyalkoholowa jest środkiem bezpieczeństwa zapobiegającym prowadzeniu pod wpływem alkoholu. Jeśli Twój samochód jest wyposażony w blokadę antyalkoholową, musisz pomyślnie przejść badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, zanim będzie można uruchomić samochód.

W przypadku podłączenia blokady antyalkoholowej będzie ona zintegrowana z niektórymi systemami Twojego samochodu. Oznacza to, że możesz otrzymywać komunikaty z blokady antyalkoholowej bezpośrednio w obszarze informacji dla kierowcy. Blokadę antyalkoholową należy kalibrować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi dozwolonej przepisami wartości granicznej zawartości alkoholu podczas prowadzenia.

Informacje dotyczące konkretnej blokady antyalkoholowej można uzyskać od jej producenta.

 Ostrzeżenie

Blokady antyalkoholowe pełnią funkcję pomocniczą i nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności. W każdym przypadku to kierowca odpowiada za zachowanie trzeźwości i bezpieczne prowadzenie samochodu.

Korzystanie z blokady antyalkoholowej

Blokada antyalkoholowa włącza się automatycznie i jest gotowa do użycia po odblokowaniu samochodu. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do instalacji blokady antyalkoholowej oraz komunikatami podawanymi w obszarze informacji dla kierowcy.

Po zakończeniu cyklu jazdy, w którym samochód jedzie, a następnie zostaje zatrzymany, możesz uruchomić swój samochód ponownie w ciągu kilku minut bez konieczności powtarzania badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

 Wskazówka

Dokładny pomiar

Unikać jedzenia i picia w czasie około pięciu minut poprzedzających badanie.

Unikaj nadmiernego spryskiwania szyby przedniej, ponieważ alkohol w płynie do spryskiwaczy może wpływać na blokadę antyalkoholową.

Awaryjne obejście blokady antyalkoholowej

W sytuacji awaryjnej lub jeśli blokada antyalkoholowa nie działa, można ją obejść. Aby to zrobić. zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do blokady lub skontaktuj się z jej producentem.