Tryby rozdziału powietrza i klimatyzacji

Sterowanie rozdziałem powietrza odbywa się na podstawie wybranego trybu i ustawień klimatyzacji. Samochód jest również wyposażony w nawiewy, które oferują dodatkową możliwość regulacji nadmuchu.

Regulowane nawiewy

Regulowane nawiewy
Położenia regulowanych nawiewów.

Regulowane nawiewy można otworzyć, zamknąć lub ustawić pod kątem, aby sterować intensywnością i kierunkiem nadmuchu.

Tryby klimatyzacji

Dostępne są dwa tryby klimatyzacji – automatyczny i ręczny. Tryb automatyczny samoczynnie steruje większością ustawień i funkcji klimatyzacji. Natomiast w trybie ręcznym możesz samodzielnie sterować większą liczbą dostępnych ustawień i funkcji.

Możesz także całkowicie wyłączyć układ klimatyzacji.

 Ważne

Ryzyko zaparowania

Całkowite wyłączenie układu klimatyzacji może spowodować zaparowanie szyb i w efekcie pogorszenie widoczności.

Tryby klimatyzacji i ich ustawienia są pokazywane w widoku klimatyzacji na wyświetlaczu.