Reagowanie w razie kolizji

Twój samochód jest wyposażony w wiele funkcji pomagających złagodzić skutki kolizji. Twój samochód reaguje przed kolizją, w jej trakcie oraz po uderzeniu.

 Wskazówka

Informacje dotyczące reagowania w razie kolizji znajdziesz w wielu miejscach w tej instrukcji. Dlatego ten rozdział zawiera spójniejszy przegląd możliwości Twojego samochodu w tym zakresie.

Przed kolizją

Zanim dojdzie do kolizji, szereg funkcji wspomagających kierowcę może działać w celu jej uniknięcia lub złagodzenia jej skutków. Jeśli samochód uzna, że kolizja jest prawdopodobna lub nieunikniona, może z wyprzedzeniem aktywować systemy bezpieczeństwa, zanim dojdzie do kolizji.

W trakcie kolizji

W trakcie kolizji czujniki rozmieszczone w różnych miejscach w samochodzie stale dostarczają informacje o stanie samochodu i jego pasażerów. Samochód wykorzystuje te informacje, aby selektywnie synchronizować i włączać funkcje ochrony, takie jak uruchamianie poduszek powietrznych i napinanie pasów bezpieczeństwa. Kolizje są złożonymi zdarzeniami i mogą dzielić się na kilka etapów, z których pierwsze uderzenie niekoniecznie musi być najsilniejsze. Odpowiedni czas reakcji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony.

Systemy bezpieczeństwa samochodu współpracują w synergii z funkcjami bezpieczeństwa biernego. W razie kolizji konstrukcja Twojego samochodu przenosi siły na określone elementy konstrukcyjne. Wykorzystuje również strefy zgniotu pochłaniające energię uderzenia. Nadwozie zostało zaprojektowane w oparciu o takie same zasady z myślą o ochronie pieszych.

Po kolizji

Po kolizji samochód stara się zatrzymać w kontrolowany i bezpieczny sposób. Ponadto automatycznie nawiązuje połączenie ze służbami ratowniczymi.

 Uwaga

Tryb powypadkowy

Samochód może przejść w tryb powypadkowy po pewnych kolizjach, nawet jeśli poduszki powietrzne nie zostały uruchomione. W trybie powypadkowym zasilanie z układu trakcyjnego zostaje odcięte i samochodem nie można jechać.

Nie próbuj przestawiać samochodu w trybie powypadkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód stanowi bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Wówczas, jeśli jest taka możliwość, można go przestawić na niewielką odległość z miejsca bezpośredniego zagrożenia. Przed rozpoczęciem holowania samochodu należy włączyć tryb holowania.

 Ważne

Twój samochód został zaprojektowany z myślą o najwyższym bezpieczeństwie, jednak żaden układ ochrony nie jest w 100% skuteczny we wszystkich sytuacjach. Funkcje bezpieczeństwa w żadnym razie nie zwalniają użytkownika z obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa.