Klawiatura

Klawiatura ekranowa pojawia się tam, gdzie można wpisywać tekst lub cyfry. W ustawieniach można dostosować wiele jej funkcji.

Klawiatura ekranowa umożliwia wpisywanie tekstu lub cyfr. Przykładowo podczas szukania miejsca docelowego w aplikacji nawigacji lub wpisywania hasła do sieci Wi-Fi.

Układ klawiatury może się zmieniać w zależności od typu pola, w którym wpisuje się dane.

Klawiatura obsługuje pewne alternatywne metody wprowadzania tekstu. Należą do nich:
  • Pisanie przez przesuwanie palca
  • Zamiana mowy na tekst
  • Pismo odręczne

 Wskazówka

Możesz pobrać inne klawiatury, przechodząc do sklepu z aplikacjami w bibliotece aplikacji.